Het gehucht aan de scheldeboord, waar eetcafe - bodega De Veertoren is

gelegen, dankt zijn naam aan de waterloop die ontspringt ten westen van

de Antwerpse Steenweg. Hij mondde uit in de Schelde tegenover de

Scheldestraat. Volgens oude geschriften was ter hoogte van de monding

van de Kallebeek, rond 1800, de brouwerij Boey gevestigd. De plaats waar

nu het huidige eetcafé - bodega De Veertoren staat. De Kallebeek werd in

die tijd aangepast tot hofgracht en afgesloten met een sluis, waaruit

brouwerij Boey haar water putte. Het was begin oktober 1810 toen een

hevige storm de Scheldeboorden teisterde. Zware windstoten en hevige

regenval deden het waterpeil van de Schelde snel stijgen. De enorme druk

van het water deed de sluis van de brouwerij barsten. Het vrijkomende

watergeweld deed de brouwerij instorten. De brouwers familie Boey

probeerden lijf en leden te redden. Helaas werd weduwe Boey meegesleurd

en verdronk in de Schelde. De kinderen werden evenwel gered. De

Kallebeek is thans verdwenen tengevolge van talrijke uitgravingen voor

kleiwinning ten tijde van de steenbakkerijen (1800-1900).

Kallebeek
De Veertoren
Eetcafe - Bodega